„Nelze se smířit s tím, že pojišťovny sledují vlastní zisk, zatímco dostupnost a kvalita zdravotní péče jde stranou. Pokud ministerstvo zdravotnictví takový stav dopustí, mělo by se jmenovat spíš ministerstvo pojišťoven," kritizoval vládu za to, že nechává pojišťovny určovat, s kým si nasmlouvají péči, jaké výkony a za jaké peníze budou nemocnice provádět, předseda odborového svazu kyjovské nemocnice Jaromír Břeň. A nebyl sám.

„Nejsme proti restrukturalizaci či racionalizaci sítě zdravotnických zařízení, ale proces, jak ho nastavilo ministerstvo zdravotnictví je velice živelný, probíhá bez diskuze s odborníky a zástupců pacientů," nechce se smířit s tím, že místo státu rozhodují zdravotní pojišťovny, Eugen Kan, předseda kyjovského Lékařského odborového klubu.

Ten vyslyšel výzvu Lékařského odborového svazu ČR a svolal protestní akci do kyjovské nemocnice. Protesty se včera konaly po celé zemi a vůbec poprvé současně i v zemích Visegrádské čtyřky. „Společně s nimi požadujeme zachování zdravotnictví ve formě veřejné služby, tedy dostupné zdravotní péče pro všechny. Požadujeme zavedení systému reálných plateb od pojišťoven za péči, tedy aby byl každý zdravotní výkon adekvátně ohodnocen a všechna zdravotnická zařízení dostávala za stejný výkon stejnou platbu, což se neděje," vyjmenoval požadavky zdravotníků Kan s tím, že trvají i na zvýšení platů tak, jak byly dohodnuté v memorandu po akci Děkujeme, odcházíme, kdy lékaři hrozili hromadnými výpověďmi.

Na shromáždění, které se plánovaně uskutečnilo v půlhodinové pauze na oběd, aby se nenarušil chod nemocnice, informoval její ředitel Petr Svoboda o ekonomice zařízení. Potvrdil, že pojišťovny skutečně platí za stejný výkon jiné peníze různým nemocnicím, díky čemuž menší nemocnice přicházejí o potřebné peníze. „Jsem odhodlán nepodepisovat smlouvu, která by byla vysloveně nerovnoprávná, která by nás zásadně omezovala," řekl Svoboda ke smlouvě se Všeobecnou zdravotní pojišťovnou, kterou doposud nemá k dispozici a která má být uzavřená na středně dlouhé období.

Starosta Bzence Pavel Čejka také informoval, že starostové Kyjovska podepsali memorandum, ve kterém trvají na tom, aby kyjovská nemocnice nadále zajišťovala komplexní péči. Poslali ho Jihomoravskému kraji. Šéf LOKu Kan také řekl, že protest byl prozatím symbolický. „Pokud bude pokračovat destrukce zdravotnictví, necháváme si otevřená vrátka pro akci Děkujeme, odcházíme II, a to v mezinárodním rozsahu," dodal.