Výuka první pomoci a zdravotního minima se vytratila ze škol. Někteří lidé na Hodonínsku proto ani nevědí, jak správně poskytnout pomoc v okamžiku, kdy se rozhoduje o životě a smrti. Důvodem je malá informovanost, a to hlavně na vesnicích.

„Stalo se mi, že jsem jel autem a potkal hlouček lidí, kteří se sešli u dopravní nehody a čekali, až přijede sanitka. Hýbali s poraněným a v podstatě porušili několik zásad první pomoci. Mohli mu i víc ublížit než pomoct,“ popsal vedoucí Zdravotního centra Jih v Hodoníně Jiří Černý.

Proto se rozhodl, že hodonínské centrum Jih „vrátí“ společně s nemocnicí v Hodoníně zdravotní minimum do obcí v regionu.
„Lidé z města jsou vcelku bombardováni ze všech stran. Ale lidé na vesnici mají víc práce a méně možností,“ dodal. Starostům obcí proto nabídl možnost seznámit lidi prostřednictvím projektů a preventivních programů se základy první a druhé pomoci.

„Tyto zdravotně výchovné programy jsou věnovány jak jednotlivcům, tak školám od základních po střední a dalším. Lidé se zároveň poučí o možných důsledcích rizikového životního stylu,“ vysvětlila pracovnice centra Jih Petra Nekvapilová. Díky přednáškám, které jsou součástí projektu, mluví odborníci s lidmi o tom, na co není v ordinaci čas.

„Lékař stihne pacienta vyšetřit, krátce poučit o léčbě a víc toho bohužel nestihne,“ tvrdí Nekvapilová. Malého zájmu se nebojí. Po zkušenostech ví, jak lidi oslovit a nabídnout pomocnou ruku, kterou potom oni podají v rozhodujících okamžicích.

Zájem o projekt projevilo devatenáct starostů z Hodonínska. „Mě jako starostu samozřejmě zajímá, jak žijí lidé v obci a jak jsou na tom s informovaností o první pomoci. Jsem ochotný zdarma na naší kabelové televizi vysílat několikrát denně spot a poté uspořádat přednášku, kde odborníci vysvětlí, jak jsou lidé ohrožení na zdraví a způsob, kterým mohou pomoci k záchraně lidského života,“ řekl starosta Těmic Karel Král.