Práce za víc než čtyřicet milionů korun se týkaly částí tří silnic třetí třídy číslo 49912, 49918 a 49919. Ty se rozšířily a dostaly nový asfaltový povrch v celkové délce zhruba tři a půl kilometru. „Pro nás to znamená celkové zlepšení dopravní dostupnosti, stejně jako pro okolní obce Kuželov a Malou Vrbku. Nový povrch cest a nové obrubníky také zlepšily celkový vzhled obce,“ řekl hrubovrbecký starosta Stanislav Prášek.

Práce, přerušené zimní přestávkou, trvaly téměř rok a měsíc. „Součástí stavby byla rovněž sanace podloží, odvodnění silnice, úpravy příkopů a sjezdů a výstavba nových chodníků,“ dodal mluvčí stavební firmy Zdeněk Zuntych.