Novinku nechalo postavit sdružení Obce pro Baťův kanál. „Výstavba příjezdové cesty k přístavišti vyšla na 3,12 milionu korun a náhradní výsadba zeleně stála přibližně 142 tisíc korun,“ sdělila manažerka svazku obcí Martina Kočvarová.

Na stavbu se podle mluvčího podařilo získat devadesátiprocentní dotaci z evropského programu přeshraniční spolupráce Interreg V – A Slovenská republika – Česká republika 2014 – 2020.