„Bude se dělat dendrologický průzkum, který vyhodnotí kvalitu a stav porostu někdejšího hospodářského lesa,“ nastínil postup mluvčí radnice Josef Horníček. Průzkumy budou od jara provádět odborníci na živočichy. „Sběr dat potrvá po celý rok,“ uvedl koordinátor projektu Jan Příkazký z odboru rozvoje města s tím, že na základě získaných poznatků tým navrhne opatření a upřesní další postup.