Nepřiměřené a opakované poškozování lesních porostů až trojnásobně přemnoženou spárkatou zvěří v Radějovské oboře se stalo trnem v oku Brněnskému oblastnímu inspektorátu České inspekce životního prostředí. Ta teď kromě tří set padesáti tisícové pokuty uložila státnímu podniku Lesy České republiky také opatření k nápravě. Podle nich musí vlastník lesa průběžně zajistit účinnou ochranu lesních dřevin.

I když se Lesy ČR proti rozhodnutí inspekce odvolaly k Ministerstvu životního prostředí, rozhodnutí o pokutě je v současné době pravomocné.

„Ministerstvo totiž potvrdilo jeho správnost v plném rozsahu,“ ujistila mluvčí České inspekce životního prostředí Ivana Awwadová.

Jak uvádí ředitel brněnského inspektorátu České inspekce životního prostředí Jindřich Mikeš, nese zodpovědnost za škody na lesních porostech, způsobené nadměrným okusem a ohryzem zvěří, také vlastník lesa, tedy Lesy České republiky, s.p.

„A to vzhledem k tomu, že tlak na radikální snížení počtu spárkaté zvěře v oboře byl ze strany tohoto státního podniku na pronajímatele honitby dle našeho názoru velmi malý,“ domnívá se Jindřich Mikeš z inspekce.

Opatření, která vlastník lesa k zabránění škod na porostech obory Radějov provedl, byla podle něho nedostatečná.

„Je ale na zvážení, zda bylo možné při takto vysokém počtu spárkaté zvěře nějaká opatření vedoucí k jejich ochraně udělat,“ zauvažoval.

Zvěře až třikrát víc

Podle pracovníků České inspekce životního prostředí se zjištěné až trojnásobné překročení normovaných stavů zvěře negativně podílelo na stavu kultur.

„Zejména pak mladých stromků poškozovaných ohryzem kůry stromů,“ zdůraznil Mikeš.

Ten také poukázal, že opakovaný, respektive narůstající okus a ohryz dřevin ohrožuje stav celého lesního ekosystému v dané oblasti. Ta se rozkládá na ploše necelých třiceti hektarů. Právě poškozování lesních porostů zvěří je přitom podle mluvčí Awwadové velkým problémem ochrany lesa.

„Okus dřevin důležitým způsobem ovlivňuje nejen růst dřevin či jejich mortalitu, ale také dobu potřebnou pro obnovu a hustotu zmlazení,“ vysvětlila tisková mluvčí. V extrémním případě může okus podle jejích informací vést až k úplnému zastavení nebo absenci přirozené obnovy lesa.

A jak na rozhodnutí o udělení pokuty brněnským oblastním inspektorátem České inspekce životního prostředí zareagovaly Lesy České republiky?

„S rozhodnutím příslušného úřadu nesouhlasíme a zvažujeme proti němu následný právní postup. Z uvedeného důvodu nebudeme věc dále komentovat,“ sdělil za státní podnik jeho tiskový mluvčí Zbyněk Boublík.

Na otázku, zda Lesy České republiky mohou následně případně uplatňovat uhrazení pokuty po nájemci obory v Radějově, mluvčí neodpověděl.