„Zvěř přišla o místa klidu. Navíc po posledních bouřkách a silných poryvech větru nastaly další škody. Les je tak ještě více obnažený. Chybí krajní vzrostlé stromy, které by odolávaly současným silným větrům,“ tvrdí Vaďura.

Výsadbu přibrzdilo odstraňování následků loňské tragédie, sucho i nedostatek sazenic. Tornádo zničilo zhruba třísetmetrový pás lesa od hodonínské části Pánov směrem k Ratíškovicím. Jen ve správě státu šlo o les na ploše zhruba sto padesáti fotbalových hřišť.

„Nejprve bylo třeba celou lokalitu zpřístupnit a odstranit padlé stromy z cest. Následovalo zpracování vyvrácených a poškozených stromů. Dnes už je celá plocha o výměře přibližně sto dvaceti hektarů od vytěženého dříví a klestu vytěžená,“ informoval za Lesy České republiky Přemysl Šrámek. Pracovníci v místě postupně naplnili šestnáct set pytlů věcmi, které tam přilétly z okolí. Výjimkou nebyly ani rozměrně kusy.

Nyní lesníci řeší strategii spojenou s obnovou smíšených a druhově pestrých lesů. „S převahou borovice a dubu, jak to odpovídá přírodním podmínkám této oblasti. Hlavní část plánujeme v příštím roce, kdy předpokládáme dopěstování pestrého a kvalitního sadebního materiálu, kterého je nyní nedostatek,“ uvedl Šrámek.

Loňské tornádo poničilo i zhruba dvacet hektarů lesa, které patří obci Ratíškovice. I tam jsou, jak sdělil místostarosta Radim Šťastný, na obnovu nachystaní. Část už je navíc hotová. „Celé území máme připravené pro výsadbu. Odtěžili jsme dřevo a pokud to šlo, prodali jsme je. Zbytky jsme poštěpkovali, stejně jako kořeny. Následně terén upravily frézy,“ popisoval postup místostarosta Šťastný.

Ratíškovickým se zatím podařilo zvládnout dvě ze tří fází výsadby. V půdě už je sto tisíc sazenic. „Převládají listnáče, především dub a bříza. Jelikož se nacházíme na Moravské Sahaře, máme výrazně zastoupenou borovici. Kde je vlhčeji, jsou vysazené listnaté stromy,“ vysvětlil místostarosta. Poslední etapa je v plánu na deseti hektarech. „Čeká nás ale až v příštím roce, protože je sucho,“ doplnil Šťastný.