Těm vadí především to, že radnice prodává byty podle zásad za dvacet procent jejich hodnoty. K této částce se ještě připočítávají investice a vnitřní vybavení, takže dosahuje čtyřiceti až padesáti procent odhadní ceny. „Tyto prodeje poškozují město a zvýhodňují jednu skupinu obyvatel před druhou, která si nemá možnost takové byty koupit," uvedl lídr Svobodných Petr Buráň.

Poslal proto starostce Milaně Grauové (ANO) dopis s tím, že odchylka od ceny obvyklé musí být zdůvodněná. Ta odpověděla, že snahou radnice je všestranný rozvoj města a jeho obyvatel. „Zejména pak uspokojování potřeby bydlení a zamezení odlivu lidí z Hodonína do větších měst," sdělila starostka.

Na svém posledním jednání pak městští radní hlasovali pro zveřejnění záměru prodeje zmíněných bytových jednotek v nadstavbě včetně spoluvlastnických podílů na společných částech budovy a pozemcích. V usnesení radní odůvodnili nižší cenu. „Je stanovená zejména z důvodu prodeje bytu stávajícímu nájemci užívajícímu byt na základě platné nájemní smlouvy. Rovněž z důvodu zabezpečování bytové politiky města směřující k jeho rozvoji. Jde o doprodej bytů, kdy město postupuje podle stejných pravidel jako u ostatních v předmětném domě," píše se v usnesení i ve zveřejněném záměru prodeje.

Také to vzbudilo kritiku lídra Svobodných. Podle něj nelze osmdesátiprocentní snížení ceny zdůvodnit jen trvajícím nájemním vztahem. Zároveň upozornil na bytovou politiku. „Neexistuje jediný dokument schválený zastupitelstvem, který by nějakou bytovou politiku upravoval," napsal starostce Buráň.

Grauová má ale na věc jiný názor. Domnívá se, že bytová politika byla daná jak programovými prohlášeními předchozích rad, tak především schválením zásad prodeje bytů. Navíc je přesvědčená o vhodnosti snížené ceny i z jiného důvodu. „Jde o doprodej několika málo bytů z původních asi čtyř tisíc, které město mělo. Nebylo by spravedlivé, kdyby lidé v jednom domě kupovali byt za výrazně rozdílnou cenu," uvedla Grauová.

U nadstavbových bytů nebyl dříve prodej možný, protože na nich vázla lhůta v dotační podmínce Státního fondu rozvoje bydlení. Nařízení vlády ji ale umožnilo zkrátit. Od šestadvacátého března tak mohou současní nájemci uzavírat kupní smlouvy. „Pokud byty nekoupí, budeme zveřejňovat záměr prodeje třetí osobě i s nájemcem. Postupovat budeme podle zásad," dodala Jana Bimková, jednatelka Městské bytové správy, která se v současnosti o jednotky stará.

S prodejem opozice s iniciativou nekončí. „Vyčerpali jsme téměř všechny možnosti. Zbývá jen poslední řešit věc právní cestou. Zadali jsme proto dvě analýzy, počkáme, co z nich vyplyne," uvedl Buráň. Ten zároveň připravuje návrh pro prodej městských bytů, který nabídne jiné řešení. „Hlavně aby prodej nezačínal na tak nízké částce," dodal.