Pět zastupitelů v čele se starostou obce a proti němu na tři desítky lidí, kteří chtějí vědět víc o záměru postavit v obci bioplynovou stanici. Podobnou situaci nezažily Kozojídky poprvé.

Obec nyní řeší to, zda se v ní postaví bioplynová stanice o výkonu 1,8 megawatt na výrobu elektrické energie. O její výstavbu má zájem akciová společnost Rolnická. Pokud zastupitelé z Kozojídek stavbu odsouhlasí, bioplynka vyroste do konce roku.

„Když se nad tím zamyslíme selským rozumem, vyplývá z toho, že bioplynová stanice prostě bude. Je jen otázkou, jestli u nás, nebo v Hroznové Lhotě. Pokud bude u nás, budeme z ní mít určité výhody a firmu můžeme nějakým způsobem usměrnit podle našich představ,“ vytáhl starosta Kozojídek Otakar Březina argumenty hned zkraje.

Většina místních, kteří na jednání přišli, ale nechtěla nejprve o bioplynové stanici v areálu nynějšího zemědělského podniku ani slyšet. „Může se stát, že podnik, se kterým se smlouva podepíše, padne, vše se pak převede na jinou organizaci, která řekne, že s obcí nic nepodepsala a že nám nic nezaplatí,“ vystoupil hned nato jeden z příchozích mužů.

Už před časem navíc jeden z místních obyvatel požadoval, aby bylo v obci na toto téma referendum. Neuspěl. Podnět to ale nebyl jediný, v následujících minutách se řešilo například to, jestli bude kejda z Kozojídek a z Hroznové Lhoty stačit, kolik peněz bude obec z existence bioplynové stanice mít, i jestli zlevní teplo.

Bojí se zápachu

Tím, co ale místní od začátku pálí nejvíc, je zápach ze zemědělského družstva firmy Rolnická z chovaných prasat. A právě zápach si většina přítomných spojuje i s bioplynovou stanicí.

Vyvrátit tuto myšlenku chtěli zástupci společnosti koncem listopadu loňského roku, kdy vzali třicet místních na exkurzi do dvou bioplynových stanic.
„V případě výstavby by vše bylo hermeticky uzavřené. Tím pádem by byl odbouraný zápach z vepřové kejdy,“ vysvětlili tehdy.

Stejné argumenty nyní přednesl i Březina, a to s tím, že bioplynka ročně spolkne třicet tisíc tun kukuřičné siláže, dva tisíce tun žita, tunu krmného obilí a dvacet tisíc tun kejdy. Do obecní kasy má každý rok přinést půl milionu korun.

Desítky minut diskuze nakonec stočily téma hovoru na jakousi úmluvu, která by mohla vyhovovat oběma stranám. Místní chtěli mít možnost připomínkovat projekt i nahlédnout do případné smlouvy mezi obcí a Rolnickou. Zastupitelé místním nabídli vytvoření komise, která bude nad stavbou dohlížet.

„Domluvme se tak, že vstoupíme do jednání. Za sebe slibuji, že než dojde k úplnému schválení, bude zde jasná smlouva i s poznámkami, na kterých jsme se na tomto jednání domluvili,“ zavázal se Březina.

Nabídku na stavbu bioplynové stanice dostala před Kozojídkami nejprve Hroznová Lhota. Jak se ale vyjádřil tamní starosta Petr Hanák, lidé si ji tam nepřejí. Mají obavy ze zhoršení životního prostředí.