„Mě třeba jako výstup dosavadních analýz a šetření zaujala závažnost problematiky drogové závislosti na Kyjovsku a s tím související potřeba služeb pro tyto klienty. Určitě se mnohem lépe definovaly potřeby osob se zdravotním postižením a v podstatě hlavně osob s duševním onemocněním, kde zatím to pokrytí sociálními službami je relativně nejslabší," vyjádřil se vedoucí Odboru sociálních služeb a zdravotnictví MěU Kyjov Jiří Kopřiva.

Prostor k dialogu dostali také odborníci z jiných oblastí ČR. Nechyběly příklady dobré praxe odjinud. Účastníci konference se seznámili s výsledky dlouhodobých odborných studií zpracovaných z podkladů jak místních obyvatel, tak zadavatelů sociálních služeb.

„Analýzy jsou důležité z toho důvodu, že dávají podporu pro argumentaci. Například u obcí Kyjovska se ukázalo, že od roku 2009 k současnosti je důležitá podpora pro občany bez domova, důležitá je také podpora pro osoby, které mají zdravotní problémy a podpora pro rodiny s dětmi, které nemají kde bydlet. Ten posun informací, které Kyjovsko mělo k dispozici a má nyní, se dá zřetelně přečíst a je to argumentováno číselnými údaji," uvedla Ivana Loučková z výzkumné agentury Sociotrendy.

Přibližně stovka účastníků konference se tak mohla seznámit s plánem pro nadcházející tříleté období.

Připomínkovací proces skončí v pondělí 26. listopadu. Pravidla a informace k podání připomínek najdou zájemci na webu města Kyjova, v informačním centru, ale také na úřadech v Kyjově, Bzenci nebo Ždánicích.