V Mikulčicích se začala v těchto dnech stavět biostanice. Lidé se obávají, že její provoz přinese hluk a zápach. Obec i společnost, která ji staví, však obavy nemají.

„Jsem smutný z toho, že obec s lidmi výstavbu biostatice více neprodiskutovala. Bojím se toho, že po zkušebním provozu, který je minimální, nastane situace, kdy zemědělský podnik začne svážet přes obec víc biopaliva,“ říká muž z Mikulčic, který si nepřál být jmenovaný.

Podle něj mají lidé různé obavy, protože jsou nedostatečně informovaní, proto začali sepisovat už i petici. „Uvidíme, co se z toho vyklube. Zatím se dá jen spekulovat. Bylo by dobré, kdyby obec a zemědělský podnik uspořádaly nějakou informativní schůzku, co zamýšlí s biostanicí v budoucnu,“ míní muž.

Lidé v Mikulčicích mají totiž strach. Biostanice by podle některých mohla zapáchat a nákladní auta s biopalivem zase ničit silnice a dělat rámus.
Toho se však podle starosty Mikulčic Josefa Helešice nikdo bát nemusí. „Tato bioplynová stanice je pouze zařízením pro spalování zemědělských produktů, jako jsou kukuřičná siláž, kejda, chlévská mrva, rajčatové slupky a jablečné výlisky. Nejde o spalování komunálních odpadů,“ vysvětlil Helešic. Ten dodal, že pokud by se naskytl nějaký problém, byl by první, který informuje hygienu.

„Věřím tomu, že jakmile bude biostanice v provozu, tak si lidé ani nevšimnou, že už funguje,“ ujistil Helešic, který se byl podívat na chod těchto zařízení v Rakousku.

O tom, že v Mikulčicích vznikne na pozemcích místního zemědělského podniku biostanice, se začalo jednat již před dvěma lety. „Ceny komodit klesají, takže to je jeden z důvodů, proč jsme se rozhodli pro stavbu biostanice. Myslíme si, že by to mohl být krok správným směrem,“ řekl ředitel výroby Zemědělského podniku v Mikulčicích Radovan Mančík. Ten podobně jako starosta potvrdil, že lidé nemají k obavám z hluku či zápachu důvod. „Objeli jsme snad třicet biostanic v několika zemích Evropy a ani jedna nesmrděla ani nebyla hlučná. Přece bychom neriskovali takovou investici, aby nám ji potom někdo zavřel,“ ujišťuje Mančík.

Stavba biostanice vyjde zemědělský podnik na padesát milionů korun, část peněz podnik čerpal také z fondů z České republiky a Evropské unie. Energii, kterou ze spalování získá, bude zemědělský podnik dodávat do sítě. „Přemýšlíme také o tom, že energii budeme využívat sami, ale to zatím nevíme,“ nastínil Mančík.