„Zpracováváme program rozvoje, ve kterém chceme stanovit perspektivu obce ve všech oblastech na následujících sedm let.

Je také nezbytný pro žádosti o dotace. Považujeme za důležité zjistit názory občanů,“ napsali představitelé k dotazníku. Očekávají vyjádření obyvatel k situaci v obci a chtějí zjistit další konkrétní nápady na rozvoj Mikulčic. „Dotazník je anonymní a výsledky poslouží výlučně jako podklad programu rozvoje,“ uvedli. Čas mají zájemci jen do konce měsíce.