„Vyzkoušeli jsme to už dříve, když bylo třeba řešit veřejný prostor v jedné z ulic vesnice. Teď stejným způsobem probíráme budoucnost celého Kostelce,“ uvedla tamní starostka Vlasta Lochmanová.

Už se uskutečnilo veřejné jednání s občany a také se zástupci místních spolků. Bude ještě sezení s podnikateli. Z podnětů nakonec vznikne dokument plánující budoucnost vesnice, který dostane ke schválení zastupitelstvo.

„Běžní obyvatelé sice většinou netuší, co nejvíce trápí představitele obecního úřadu, nebo jaký je vlastně rozpočet, ale zato vždy při podobných setkáních přinesou nové myšlenky. Vždy existuje u problému nějaké řešení, které vedení obce nenapadlo a na veřejných jednáních se objeví,“ uvedla svůj názor na podobné akce starostka.

Takovým nápadem „z publika“ je například využití části terasovité panské zahrady jako příležitostného malého letního kina. „Lidé překvapí i svou větší spoluúčastí. Když jsme řešili úpravu Čeložnické ulice, sami navrhli, že s potřebnými pracemi pomohou,“ zmínila povzbudivou zkušenost starostka.

Důležitým faktem je ale to, že podobná akce nemůže mít charakter obyčejné sešlosti. Důležitou osobou je takzvaný facilitátor, který vše řídí.

„Facilitátora nemůže dělat kde kdo. Existují přesné postupy a metody, které je třeba dodržovat. Pokud to tak je, jde o úžasná setkání s velkým přínosem,“ řekla Anna Čarková, manažerka sdružení Kyjovské Slovácko v pohybu, jež s pořádáním sezení v Kostelci pomáhá stejně, jako tomu bylo například při podobném projektu ve Vlkoši nebo při jednorázových problémech v dalších vesnicích či městech Kyjovska.

„Samozřejmě, že čím menší komunita, tím lépe se problémy řeší. Ale neznamená to, že by setkání pod vedením facilitátora byla přínosná jen pro vesnice. Jsou použitelná i pro města,“ upozornila Čarková.

Setkání s názvem „Naše obec, naše společná věc“ se tak nyní chystá i ve Ždánicích. „Doufáme, že přijdou hlavně mladí. Rádi bychom se dověděli o tom, jaké problémy je trápí, a možná vymyslíme společně nějaká řešení. Určitě mají větší šanci uspět, když se na nich sami budou podílet a nepůjde jen o nařízení od radnice,“ myslí si starostka Ždánic Iva Stafová. Blízké setkání bere i jako první zkušenost a zkontaktování lidí. Blíží se doba, kdy budou Ždánice připravovat nový územní plán a starostka by ráda, aby příprava měla podobný charakter.

Před lety už si Ždánice pod vedením zmíněné Anny Čarkové podobné setkání vyzkoušely a vzešly z toho podle účastníků zajímavé nápady.

Stejným způsobem hledá každoročně své největší problémy i Hodonín. Představitelé radnice s lidmi jich vyberou vždy deset. Jejich aktuálnost pak ještě ověřuje následná anketa.