Na začátku jednání složil slib nový člen zastupitelstva, kandidát občanských demokratů Zdeněk Karásek. Do volby nového starosty se hned zapojil.

„Žádám vás o návrhy kandidátů," vyzval zastupitele radní Ladislav Čerešňák, který se vedení volby ujal. Návrh padl pouze jeden: Miloslav Jagoš. Do čtvrtka vykonával funkci místostarosty. Ještě před jednáním se jí vzdal.

V tajném hlasování ho podpořilo čtrnáct z patnácti zastupitelů. „Děkuji vám všem, je to pro mě velká čest a zároveň i velký závazek," reagoval na nový post Jagoš. Zvolení do funkce starosty vnímá jako završení politické kariéry.

Obdobně proběhla volba nového místostarosty. Také v tomto případě vzešlo ze strany zastupitelů jen jedno jméno, a to Jan Miškeřík.

I toho kolegové v tajném hlasování podpořili. Dali mu celkem třináct hlasů, dva byly neplatné. „Jsem překvapený, budu se ale snažit, abych funkci vykonával dobře," zněla první slova nového místostarosty Jana Miškeříka.

Lipov tak dostal nové Dlouholetý starosta Lipova Ladislav Franta, který v srpnu podlehl těžké nemoci.vedení rok před oficiálními volbami do zastupitelstva obce. Také proto neplánuje nový starosta žádné zásadní změny. „Čeká nás ještě přestavba koupaliště na biotop. Původně jsme chtěli koupaliště opravit, ale rekonstrukce by nás vyšla na dvaadvacet milionů korun. Dotace ale na takové akce nejsou. Biotop nás vyjde na polovinu, proto jsme přistoupili na tuto verzi," uvedl k plánům na rok 2014 Miloslav Jagoš.

Ten vedl lipovskou radnici přibližně posledních dvanáct měsíců, kdy byl Ladislav Franta v pracovní neschopnosti.

Od dubna působil jako uvolněný místostarosta. „S panem starostou jsme spolupracovali poslední tři volební období a myslím, že jsme toho zvládli hodně. V posledních letech jsme dotáhli do konce například opravu mateřské i základní školy," vyzvedl Jagoš zásluhy zesnulého Ladislava Franty.

O kandidatuře v příštím roce už neuvažuje. V komunální politice se pohybuje dvě desítky let. V zastupitelstvu Lipova působí od roku 1998.

Ladislav Franta stál v čele lipovské radnice od roku 1994, kdy byl zvolený místostarostou. O osm let později se ujal funkce starosty Lipova.

S Ladislavem Frantou léta spolupracovala starostka sousední Louky Anna Vašicová. „Byl plný elánu a nadhledu. Byl to člověk s noblesou, který si dokázal se vším poradit bez nějakých velkých emocí. Byl to velmi šikovný člověk," vyzvedla Vašicová kvality Ladislava Franty, který zemřel ve věku osmapadesáti let.

Ladislav FrantaNarodil se 16. června 1955. Spolu s manželkou vychovali tři děti. V roce 1994 byl zvolen místostarostou obce, v roce 2002 starostou. Zemřel po těžké nemoci 6. 8. 2013, ve věku 58 let.