Po úspěchu loňského prvního ročníku soutěže Skrytá paměť Moravy vyhlašuje Muzeum Brněnska a Masarykovo muzeum v Hodoníně ročník druhý. Letošním tématem jsou sousedé.

Soutěž je rozdělena do dvou věkových kategorií a výstupem soutěžících je prozaický text v zadaném rozsahu. Uzávěrka je v druhé polovině března 2008 a slavnostní vyhlášení výsledků proběhne v červnu ve Slovanském hradišti v Mikulčicích.

Vloni byli mezi oceněnými i dvě žákyně z Hodonínska - Barbora Kotásková z Ratíškovic a Veronika Macháčková z Hodonína. Více informací zájemci získají v Muzeu Brněnska - Památníku písemnictví na Moravě.