Jít na procházku do lesa v době lovecké sezony, která začala, je mnohdy o strach. Paradoxně větší obavy však mají sami myslivci. Ti se sjíždějí do lesů na Slovácku i z ciziny. Loví nejraději muflony a zajíce. Na všechny lovce se chystá policie.

Na nevhodné chování lidí v období honů poukázal předseda okresního mysliveckého spolku Hodonín Radovan Mančík. „Lidé si myslí, že když je hon, měli by se schovat do ústraní. To je ale chyba. Měli by postupovat přesně naopak, tedy dát o sobě vědět, ukázat se. Teprve tehdy můžeme udělat nějaká opatření, jako hon zastavit a počkat, až lidé odejdou,“ vysvětlil Mančík. Podle něj je mnohem lepší do míst, kde je hon, vůbec nechodit a vybrat si jinou cestu. „Nebo alespoň počkat na přestávku,“ řekl.

Neukáznění návštěvníci netrápí myslivce jen v lese. Podobné situace zažívají každoročně i myslivci na poli, kde loví drobnou zvěř, jakou jsou bažanti a zajíci. V lovecké sezoně chodí ještě spousta lidí do vinohradů.

„Tito lidé se nám pak schovávají ve vinicích. Měli by jít ale někde na cestu nebo do řádku, kde je uvidíme,“ sdělil předseda mysliveckého spolku v Josefově Jan Netík, který zároveň lidem v období honů radí, aby si na vycházky brali barevné oblečení. „Doporučujeme to i mezi myslivci, alespoň dávat na klobouky výstražné oranžové pásky. Dnes už je to skoro samozřejmost,“ řekl Netík.
Jako každý rok, tak i letos začínají s prvními hony také policejní kontroly myslivců. Vloni byli policisté s myslivci spokojeni. Při kontrolách totiž nezjistili žádné porušení zákona.

„Kontroly myslivců již provádíme a dále budeme až do konce roku. Zaměříme se na dodržování zákona o střelných zbraních a střelivu. Prověřování je namátkové a kontroluje se úplnost potřebných dokladů a samozřejmě také to, jestli myslivci nepožívali alkoholické nápoje,“ informoval hodonínský policejní mluvčí Petr Zámečník.

Kromě tuzemských myslivců letos policie na Hodonínsku prověří také myslivce ze zahraniční. Každoročně jich do regionu přijíždí stovky, a to převážně ze sousedního Rakouska.

„U zahraničních lovců budeme kontrolovat doklady, které opravňují k držení a používání zbraní na území České republiky,“ sdělil Zámečník. Podle jeho slov však se zahraničními lovci policie žádné špatné zkušenosti nemá. „Naopak k nám jezdí dobře připraveni a dbají našich zákonů,“ potvrdil mluvčí.
Kromě myslivců z Rakouska a Německa, láká česká myslivost návštěvníky z téměř celého světa. Při honu se tak tuzemský myslivec potká s Američany, Švédy, Nory, Dány nebo Francouzy.

„Jezdí sem kvůli naší myslivosti, která má velké tradice. Je to nejlepší a největší myslivost, řekl bych, v Evropě a ve světě vůbec,“ míní Mančík. „V Americe si každý koupí licenci a jde si něco zastřelit. U nás jim ale zatroubí, vzdá se čest zvěři,“ vysvětlil Mančík.

Zahraniční myslivci k nám jezdí především za drobnou zvěří, hlavně na bažanty a zajíce. „Ze spárkaté zvěře potom loví mufloní zvěř, protože tu máme nejkvalitnější na světě, a jinak jelení zvěř,“ uzavřel předseda myslivců.