„Půjde o první naši akci 
u příležitosti cyrilometodějských oslav. Účinkovat bude Komorní sbor města Hodonína," uvedla lužická místostarostka Jana Ambrožová. Posluchače potěší soprán Bronislavy Podráské, hra na klavír v podání Jindry Jakabové a Jaroslavy Sečkářové, flétny Jany Gálové a Josefa Ilčíka. Ten obstará také hru na šalmaj a trubku. Violoncello rozezní Petra Moravcová a housle David Herzán. Všichni zahrají pod taktovkou sbormistra Josefa Ilčíka. O průvodní slovo se postará Tatiana Hromková. Vstupné je dobrovolné.

Samotní lužičtí umělci se zúčastní 26. května také mikulčického Setkání kultur. Na hradišti tak zazpívají Lužičtí mužáci a zahraje Dětská cimbálová muzika 
z Lužic.

Setkání kultur ovlivní také dění na lužickém vlakovém nádraží, kde budou mimořádně zastavovat i některé mezinárodní rychlíky. Na Pravoslavnou cyrilometodějskou pouť totiž přijede několik tisíc domácích i zahraničních návštěvníků, včetně státníků a nejvyšších církevních představitelů.

Ve znamení soluňských bratří jsou vždy i lužické Cyrilometodějské hody. Ty od 6. do 9. července nabídnou tradiční akce. „Těmi jsou předhodový večer u cimbálu, krojové veselí, slavnostní hodová mše svatá a také putovní výstava představující na devíti velkoplošných bannerech Mikulčicko-kopčanský archeopark," uvedla místostarostka.

Také se připravuje lužická beseda s pracovnicí hodonínského Masarykova muzea Silvií Malíkovou o Janu Köhlerovi. Tedy o malíři, který se tematicky inspiroval Cyrilem a Metodějem a zároveň je autorem oltářního obrazu v lužickém kostele. „Stručně představím Jana Köhlera a také jeho oltářní obraz z Lužic," řekla Malíková.