Původní kapličku postavili zřejmě v roce 1825 na místě dřívější, která podle zápisů Františka Konečka v rodinné kronice pocházela ze sedmnáctého století. „Ta přemístěná zůstala po parcelaci stát v zahradách dvou rodinných domů a přestala být přístupná veřejnosti," přiblížila příběh kaple, která původně stávala ve Dvorní ulici, lužická místostarostka Jana Ambrožová.

Kaplička tak byla určená k demolici, ale majitelé pozemků ji zbourat nechtěli. „Díky nim tam zůstala a v roce 2009 jsme se domluvili s farností a vlastníky, že se pro ni najde nové, vhodné a důstojné místo," sdělila místostarostka.

Repliku kaple tak postavil František Bohůn z Dolních Bojanovic v lužických Ploštinách. „Postupně jsme ji doplnili sousoším. Poslední dřevěná socha vznikla na loňském sochařském sympoziu. Je tak už vše hotové a kaplička může být požehnaná," uvedla Ambrožová.

Tato akce je zároveň součástí oslav lužické římskokatolické farnosti u příležitosti stočtyřicátého výročí vysvěcení tamního kostela.