Spustili ho správci Agentury ochrany a přírody krajiny. Stránky informují o kulturních a přírodních hodnotách a o nenahraditelné druhové bohatosti krajiny Soutoku. „O významu oblasti z hlediska památkové péče a ochrany přírody nikdo nepochybuje. Jsou zde vyhlášeny snad všechny kategorie mezinárodní ochrany. Těžko bychom našli větší dluh v ochraně našeho přírodního a kulturního dědictví,“ poznamenal Pavel Pešout, ředitel sekce ochrany přírody a krajiny z agentury.