„Školy se stanou jakýmsi partnerem našeho muzea. Prvním krokem bude nástěnka informující o další činnosti lvíčka v každé z nich. Na nástěnce bude kromě jiného komiks viset," informuje provozovatel muzea a „otec" lvíčka Petr Něnička.

Komiks má více než třicet dílů. Ukazuje i činnost muzea. Začíná loňskou charitativní dražbou ve Vlkoši a pokračuje cestou Míry přímo do afghánské provincie Lógar. Tam se Míra účastní akcí průzkumníků, ale i návštěv místních škol. Všechny vojáky od generála až po posledního pěšáka oslovuje strejdo a kromě jiného řeší, jak tamní děti na ulici poznají svou maminku, když jsou téměř všechny ženy od hlavy k patě zahalené v burkách.

„Afghánské děti musí hodně doma pomáhat rodičům. Třeba pro obyčejnou vodu musí chodit někdy hooodně daleko a taky po určených cestách, protože zlí lidí tam dávají bomby a ty je můžou zabít, když na ně šlápnete. To je hrůza! Některé děti nemají ani pořádné oblečení," vypráví například Míra v komiksu, proč je třeba tamním dětem pomáhat. „A kdybyste náhodou našli nějaké nevybuchlé bomby z války, tak na ně v žádném případě nesahejte a zavolejte rodiče nebo naši policii," radí v komiksu afghánským dětem poté, co se v jednom z dílů účastnil přednášky vojáků ve škole.

Do školy zamíří vojáci i v úterý 23. října. Půjde ale o tu na kyjovském Újezdě, kam zavítají za žáky posledních dvou ročníků účastníci afghánské mise. Shodou okolností půjde dokonce o ty, kteří v komiksu vystupují, protože tam působili současně s Mírou.

V Afghánistánu strávil lvíček celkem půl roku. Vše končí jeho návratem domů. Ovšem jen pokud jde o komiks. Petr Něnička má s Mírou další plány. Chce s ním děti v regionu učit věcem, které byly dříve běžnou součástí výuky v branných výchovách a dnes už téměř vymizely. Zažádal o grant u ministerstva obrany a čeká, jak dopadne. Chtěl by například pořádat branné dny pro školy, které se staly partnerskými. Kromě té ve Vlkoši jsou to ještě základní školy v Moravanech a v Bohuslavicích.

„Začali jsme tím, že jsem například do družin dodal pexesa či omalovánky, které mám od ministerstva obrany," uvádí příklad provozovatel muzea. Když bude v budoucnu chystat nějakou akci, přednostně účast na ní nabídne právě partnerským školám.