Narodil se v Kroměříži do rodiny hodináře Antonína Mináře a jeho ženy Anny, rozené Kolíbalové. Po absolvování základního a středního vzdělání studoval v letech 1918–1926 na Akademii výtvarných umění v Praze .

Karel Minář
* 11. ledna 1901 Kroměříž
+ 5. listopadu 1973 Praha

V letech 1932–1933 absolvoval studijní pobyty v Itálii a Holandsku. Od roku 1939 působil na pražské malířské akademii, zprvu jako pedagog a v letech 1945–1958 již jako řádný profesor. K jeho žákům patřili např. Mikuláš Medek, Milan Zezula, Oldřich Oplt, Vladimír Komárek a mnoho dalších. V době nacistické okupace se zapojil do odboje v Obraně národa, organizoval odboj na Hodonínsku a následně byl tři roky vězněn.

Za posměšné karikatury „gestapáků“ byl dokonce souzen za velezradu a hrozil mu trest smrti. Maloval portréty, krajiny, akty, často ztvárňoval koně a lidové a městské náměty. Žádané a úspěšné byly rovněž jeho mozaiky. Věnoval se také grafice, sochařství či dřevorytu, ale i plakátové a nástěnné tvorbě. Námětově čerpal ze života na Moravském Slovácku a na Podkarpatské Rusi. Jeho mozaika zobrazující odpočinek Rudé armády se dodnes nachází před budovou magistrátu ve slovenském Popradu.

Byl dlouholetým členem Jednoty umělců výtvarných v Praze, SČUG Hollar a SVUM v Hodoníně. Zemřel v Praze koncem roku 1973.