„Naše mateřská škola pracuje s vlastním školním vzdělávacím programem, který vychází z Kurikula podpory zdraví. K němu patří také stravování dětí, které zahrnuje principy zdravé výživy a používání biopotravin,“ uvedla starostka Vlasta Mokrá.