K trénování a tanci se přitom dostala v podstatě náhodou. A to o rok dřív, než se stala jednou z trenérek. „V roce 2003 jsem se přihlásila na Miss poupě, která se konala ve Ždánicích. Nevěděla jsem, jakou mám zvolit volnou disciplínu. Chtěla jsem něco netradičního, a proto jsem nakonec vybrala mažoretky," pokračuje dívka.

Tehdy dvakrát navštívila trénink mažoretek v Šardicích, který vedla rodinná známá. Právě tam se naučila základní kroky. „Doma jsem si pak nacvičila jednoduchou skladbu, předvedla ji a s ní vybojovala místo první vicemiss 2003. A od roku 2004, kdy jsme začaly mažoretky vést, děvčat postupně přibývalo a s nimi i počet vystoupení, soutěží a dalších akcí," říká Strmisková.

Ta ve svém oblíbeném oboru vyniká. „Každé dobré umístění je pro mě úspěch. Nejdůležitější je, aby se děvčata bavila a dělala vše s radostí a ne s donucením. Nejlépe se cítím, když mají holky při vystoupení radost," sděluje žena.

K největším úspěchům ždánických mažoretek podle ní však patří účast na evropském šampionátu v roce 2009 a loni. Letos si jedna ze svěřenkyň vybojovala postup na mistrovství světa.

Ve ždánickém kroužku vede ale i ty nejmenší. Uznává, že práce s nimi je někdy hodně náročná. Obzvláště s těmi předškolními. „Některé ještě nemají ve všem úplně jasno. Například v tom, která je pravá či levá. Natožpak naučit je pochodovat stejnou nohou," usmívá se trenérka. Přesto je podle ní nejtěžší mládež vhodně nabudit. Pokud je správná motivace, zvládnou malé děti téměř vše i s opakováním.

Při vystoupeních a soutěžích se mažoretky dostanou i mimo Českou republiku. 
„K těm nejzajímavějším výjezdům zcela jistě patří pobyty u moře. Před lety jsme byly v Itálii, kde jsme společně s dechovou hudbou vystupovaly 
v průvodu. Na Apeninském poloostrově jsme pak byly ještě několikrát. Tyto pobyty jsou sice dost náročné, ale nezapomenutelné," říká s úsměvem studentka pedagogické fakulty. Kromě učitelství pro mateřské školy studuje dálkově ještě obor management volného času a rekreace. „Měla bych jej ukončit v září. Mažoretkám bych se moc ráda věnovala i v budoucnu. I když je práce s dětmi občas dost náročná, tak mě opravdu baví," dodává.