Jednáctý ročník je na téma Výhoda pro znevýhodněné. „Letos jsme si připravily čtyři besedy o internetu. Témata byla například Základy a bezpečnost na internetu, nebo Práce s počítačem,“ uvedla zástupkyně ředitelky kyjovské knihovny Marie Pospíšilová.

Kyjovská knihovna poskytuje také bezplatné konzultace pro seniory, ženy na mateřské dovolené, nezaměstnané, nebo cizince. V hodonínské knihovně proběhla celostátní akce Česko čte Čapka. Ta se konala jak na pobočce Brandlova tak i v dětském oddělení. To se také připojilo k akci Knihoven Moravy a Slezska Projekt škola naruby.

„V tomto projektu si děti vyměnily roli se svými rodiči a ti pak četli úryvek z oblíbené knihy. Podle toho, jak se dítěti čtení líbilo, pak do speciální žákovské knihy mohlo rodiče oznámkovat,“ uvedla vedoucí dětského oddělení Bohdana Křepinská. Veselská knihovna se letos rozhodla k navráceni k původnímu březnu měsíci knihy. „Uspořádali jsme besedu o Karlu Čapkovi, kdy seniorům předčítaly děti,“ uvedla vedoucí provozu Eva Machálková.

Od loňského roku je ze zákona dané, že internet ve veřejných knihovnách lidé neplatí. Zájem o tuto službu se ve většině knihoven zvýšil o více jak padesát procent. Vrcholem měsíce se však ve všech knihovnách opět stane Noc s Andersenem, která se uskuteční v pátek 28. března

ZUZANA ČERNÁ