Radnice bojují s rozpočty, ve kterých nejsou prostředky nazbyt. Nemalá část jich každoročně padne na zimní údržbu. Té bude letos kvůli novele více. Hodonínští radní kvůli tomu aktuálně schválili nový plán zimní údržby. „Rada rozhodla, že veškeré dopravně významné místní komunikace (včetně chodníků) bude udržovat,“ zní jeho základní sdělení prezentované před několika dny na tiskové konferenci.

Města v některých částech republiky totiž dala na vědomí, že chodníky uklízet nebude. Místo toho je osází cedulemi s upozorněním, že v daném místě se údržba neprovádí. Toho by se tedy Hodonín dočkat neměl. Pro špatně přístupná místa, kam se nedostane posypový vůz, má k dispozici stroj, který je schopen odklidit sníh v pruhu širokém osmdesát centimetrů.

I v Kyjově a Veselí nad Moravou se úklidu nezříkají. Tato města ale sází ve velké míře na pomoc místních. Už je v tomto směru i oslovila.

„V současné době není k dispozici technika, která by dokázala uklidit veškeré chodníky ve městě od sněhu a námrazků. Proto si vás dovoluji, vážení spoluobčané, oslovit a požádat o pomoc v zimním období,“ vyzývá v posledním čísle zpravodaje ředitel Služeb města Veselí nad Moravou Pavel Bouda. Žádá, aby lidé k chodníkům při svých rodinných či bytových domech přistupovali během celé zimy tak, jako v minulých letech.

Podobně zní hlas z radnice i v Kyjově. „Od Marie Terezie existuje obyčejový zvyk, že se občan v rámci své občanské cti stará o chodníky, které přiléhají k jeho nemovitosti. Já bych v tuto chvíli chtěl požádat občany města Kyjova, aby to, co pro ně bylo přirozené doposud, naplňovali i v zimních měsících a takto s údržbou městu pomohli,“ žádá starosta Kyjova František Lukl.

Města se shodují v jednom: bojí se hlavně toho, že při větších přívalech sněhu nebudou úklid stíhat. Pokud jim vše zůstane na bedrech, úklid se prodraží. Například Kyjov vyčíslil plochu chodníků ve městě na sto deset tisíc metrů čtverečních. Devadesát procent z toho dosud uklízeli místní, jen desetinu město.

„Raději peníze proinvestujeme v dětských hřištích, stavbou nových autobusových zastávek, opravami chodníků a cest nebo pořízením nízkopodlažního autobusu,“ vysvětlil nelehkou situaci starosta Lukl.

Veselí nad Moravou už letos myslí i na další léta.

„V průběhu příštího roku bychom chtěli upravit místní komunikace tak, aby byly veškeré chodníky přístupné technice. Ve spolupráci s městem plánujeme dokoupit jeden univerzální stroj pro zajištění celoroční údržby. Pevně věřím, že se nám tento záměr zdaří uskutečnit, přesto, že jde o poměrně drahou záležitost,“ uvedl ředitel Bouda.