„Kromě toho, že tito hlodavci sežerou všechno na co přijdou, tak roznáší i řadu nebezpečných chorob,“ upozornil odbor investic a údržby města.

Potkani se totiž zdržují v zdravotně závadných místech, jako jsou stoky, kanály, sklepy a smetiště, odkud se přemísťují do lidských příbytků, skladů s potravinami.

Odbor investic a údržby také vyzval podnikatele, aby ve stanoveném termínu provedli deratizaci na své náklady. Město totiž zajišťuje ochranný zásah proti hlodavcům jen na veřejných prostranstvích, v bytových domech, v dešťové kanalizaci, v mateřských a základních školách.

Kvůli zajištění snížení počtu potkanů a ostatních hlodavců je podle hodonínské odboru důležité dodržovat taková opatření, aby nedocházelo k jejich dalšímu rozšiřování, to znamená: ukládat potraviny a krmiva tak, aby k nim škodliví hlodavci neměli přístup, zbytky potravin a odpad ukládat do sběrných nádob, zajistit je proti možnosti vniknutí hlodavců a jejich okolí udržovat v čistotě, otvory v objektech vedoucí k hnízdišti hlodavců pevně utěsnit, utěsnit prostupy kolem rozvodů teplé a studené vody, plynu, ústředního topení, a také udržovat pořádek a čistotu v objektech i v jejich okolí. Odbor také žádá Hodoňany o zajištění přístupu do sklepních prostor.