Před čtyřmi měsíci vstupovalo Město Hodonín do obecně prospěšné společnosti Naše Hodonínsko. Slibovalo si od ní příval až stovek milionů korun z evropských peněz. V úterý však zastupitelé rozhodli, že Hodonín s touto organizací končí.

„Z programů, které vypsala Evropská unie, je jasné, že slibované peníze bychom nemohli získat. Členství ve sdružení tedy nemá pro město žádný význam,“ odůvodnil návrh na vystoupení z Našeho Hodonínska starosta Hodonína Lubor Šimeček.

Obecně prospěšnou společnost založili lidé, kteří na Hodonínsku nežijí. Mimo jiné v ní figuroval třeba herec Rudolf Hrušínský nejmladší. Jejím cílem je likvidace léta nepoužívaných ropných vrtů, které by mohly způsobit ekologickou havárii. Podle člena sdružení Josefa Römera je jich na Hodonínsku a Břeclavsku kolem čtyř set.

Peníze na jejich ekologickou likvidaci, až čtyři miliardy korun, chce sdružení získat z Evropské unie. Až deset procent z těchto prostředků mělo jít původně na jiné projekty, které by přispěly k rozvoji regionu.

„Pokud nějaká organizace přijde s takovou částkou, tak nás to pochopitelně velmi zajímá,“ řekl Šimeček. Možnost využít peníze jinak, než na likvidaci vrtů, však nyní padla, protože to neumožňují dotační programy Evropské unie.

„Likvidaci starých vrtů samozřejmě nadále podporujeme, ale kvůli tomu nemusíme být členem sdružení. Je to natolik složitá problematika, že kdybychom chtěli mít svého zástupce v orgánech společnosti, musel by to být odborník,“ vysvětlil Šimeček.

Opozici v zastupitelstvu se rychlé odstoupení z Našeho Hodonínska nelíbí, stejně jako se jí nezdálo náhlé připojení k této organizaci.

„Když město do společnosti vstupovalo, nehlasovali jsme, protože jsme z jednání odešli,“ připomněla Martina Milerová z KSČM. V materiálech připravených pro zastupitele postrádala jakékoliv odůvodnění. „Chtěli bychom vidět seznam spolků a organizací, ve kterých už město působí,“ řekla Milerová.

Podle Josefa Römera se pro Naše Hodonínsko po odstoupení města nic nemění. „V přípravě projektu postupujeme dál. Kvůli jeho rozsahu jsme ještě nepodali žádost o dotace,“ uvedl Römer.