Jde například o stromy napadené infekcí, s poškozeným kořenovým systémem či mladší stromy, které se neujaly.

Firma provedla inventarizaci stromů loni v létě zatím jen v severní části města za železnicí Břeclav – Přerov. Pokračovat ve zbylých částech Hodonína bude letos, zastupitelstvo už na to schválilo peníze. Cílem inventarizace je získat přehled o lokalizaci, stavu a optimálním plánu péče o stromy. Součástí inventury je i zpracování fotodokumentace, přičemž veškerá data zpracuje speciální počítačový program, k němuž mají přístup zaměstnanci oddělení údržby zeleně na městském úřadě. Prozatím pasport podchytil 5 352 stromů.

V první etapě kácení stromů se budou odstraňovat ty v nejhavarijnějším stavu. Těch je celkem 129. „Za pokácené stromy se bude město snažit vysadit nové, a to tak, aby stromů neubývalo, ale byly zde i pro další generace,“ uvedla mluvčí hodonínské radnice Petra Kotásková.