Pracuje vněm kolem sto osmdesáti úředníků. Dalších více než šedesát lidí zaměstnává městská policie a ostatní organizační složkyměsta.

Stejně jako jinde přibylo ivHodoníně nejvíc lidí po zrušení okresních úřadů. Zaměstnanci městského úřadu vyřizují některé záležitosti pro obyvatele sedmnácti spádových obcí, mezi které patří třeba čtyřtisícové Ratíškovice nebo město Dubňany se šesti tisíci obyvateli.

Úřad opakovaně získal ocenění Organizace dobré veřejné služby, mezi jejíž kritéria patří ioptimální využití pracovních sil. Vposlední době změnilo vedení města úkoly některým odborům, jiné spojilo, ale naopak nově založilo oddělení pro styk sveřejností a kancelář starosty.