Velkomoravské sídliště v mikulčických Valech stále skrývá nové objevy. Ani po padesáti letech výzkumu nepřestává překvapovat archeology. Nejnověji vykopali dva hroby v základech kostela, kolem kterého je v současné době návštěvnický pavilon.

„Masarykovo muzeum připravuje v pavilonu novou expozici. V souvislosti s tím provádíme archeologické práce, abychom věděli, jak zpevnit a zakonzervovat zdi kostela. Naši předchůdci tady kopali v padesátých letech, kdy ještě neměli dostatečné archeologické zkušenosti. Proto nedokázali odpovědět na řadu otázek, které nás také zajímají,“ řekl vedoucí archeologického výzkumu Lumír Poláček.

Archeology přitom zaskočil nález dvou hrobů. Jejich objev v prostoru návštěvnické expozice nečekali. Celý prostor před nimi totiž důkladně prokopala poválečná generace výzkumníků.

„Nejspíš je nenašli, protože oba hroby leží přímo pod základovými zdmi kostela, který prošel složitým stavebním vývojem,“ domnívá se Poláček. Staří Slované kostel několikrát přestavovali a rozšiřovali. Hroby pocházejí patrně z počátku devátého století, kdy tu stála jeho nejstarší podoba. Při přestavbách umístili tehdejší stavitelé nové zdi přímo nad ně.

„Kolem kostelů se lidé v té době nechávali běžně pohřbívat. O prvním hrobu můžeme s jistotou říct, že stál vně kostela a nepatřil tedy nikomu významnému. Zatím nevíme, jestli druhý hrob ležel v kostele nebo vedle něho. Pokusíme se to zjistit dalším výzkumem,“ nastínil Poláček další postup archeologů. Uvnitř kostelů uléhali k věčnému spánku významní církevní hodnostáři nebo příslušníci panovnického rodu.

„Pracovat musíme opatrně. Hlínu vyhrabáváme špachtlí a veškerý materiál prosíváme,“ popsal postup archeologů Jaroslav Škojec. V hrobě neobjevili žádné kosti, které v písčité půdě snadno podléhají zkáze. Nenašli ani žádné předměty svědčící o tom, že tu ležel někdo mocný. Napovídá tomu jen velikost hrobu.

Lumír Poláček nevyloučil ani další objevy. „V padesátých letech prokopali archeologové celou plochu naleziště. Výzkum šel ale velmi rychle, takže na detaily neměli dost času. Je možné, že v areálu leží ojedinělé neobjevené hroby. S největší pravděpodobností tady také stály další dřevěné kostely, po kterých toho ale zbylo velmi málo,“ dodal.

Archeologové budou v základech kostela kopat do příštího týdne. Poté začnou konzervovat tisíc let staré zdi. Masarykovo muzeum zároveň pokračuje v přípravě nové expozice. „Archeologické práce nás zatím nijak nezdržují, protože řadu věcí chystáme jinde. Vše bychom měli dokončit do dubna, jak jsme původně plánovali,“ řekla ředitelka muzea Irena Chovančíková.

Miroslav Pechura