Sobotní program zahájila pravoslavná cyrilometodějská pouť se svatou liturgií na velkomoravské bazilice. „Pravoslavní totiž uctívají svátek svatého Cyrila a Metoděje v původním termínu, tedy květnovém," vysvětlil vedoucí památníku František Synek.

Hlavním sloužícím knězem byl tentokrát vladyka Izaiáš, biskup Šumperský. Právě v centru tohoto severomoravské města vznikl jeden z nejnovějších pravoslavných chrámů. „Jde o impozantní stavbu, která má podobné rozměry i uspořádání jako naše bazilika," sdělil slovácký historiky a etnograf.

Pouť následně přešla do bulharského kulturního dne. „Sjíždí se k nám bulharská menšina z celé střední Evropy, nejen tedy z České a Slovenské republiky, ale také z Rakouska, Maďarská a Německa," upozornil Synek.

Na Bulharský kulturní den zavítala i Věra Koupilová. „Moc jsem se sem těšila, naposled jsem tady byla v roce 2009 při odhalení sousoší Cyrila a Metoděje, které se mi velmi líbí. Předtím jsem tady jako studentka absolvovala archeologickou praxi pod profesorem Josefem Poulíkem," svěřila se Koupilová.

Kromě bulharských vystoupení se velkého zájmu těšil program kmenového svazu Styrke, na který mikulčickém hradišti raně středověký život už třetím rokem. „Návštěvníkům přibližujeme, jak vypadala tábor v devátém a desátém století. Představujeme různá etnika – staré Seveřany, Slovany, Franky nebo bojovníky z Kyjovské Rusi," uvedl velitel František Janošek Kašpárek, kterého hosté mikulčického areálu mohli vidět ve franckém oděvu.

Nejčastěji čelí otázkám po bojových ukázkách, kdy se příchozí ptají, co v před více než tisíci lety lidé jedli, pili a do čeho se odívali. „Když byli před bojem v plné zbroji, tak pili maximálně vodu, žádný alkohol. Když pak ale oslavovali, tak si dopřáli medoviny, piva a nobilita i vína," přiblížil Janošek Kašpárek.

Kromě jeho pořádajícího jihomoravského kmenového svazu Styrke přijeli do Mikulčic i jejich kolegové z Olomouce, Prahy, Poličky a dokonce i ze Slovenska.

Večer pak patřil muzejní noci kostelů s nočními prohlídkami a varhanním koncertem.

V sobotu si našlo na Valy cestu přes sedm set lidí. V neděli se pak hosté slovanské hradiště bavili především krásami mikulčického luhu.