Ničivé tornádo zasáhlo před třemi měsíci ve třech obcích na jihu Moravy márnice, kaple i jiné stavby na hřbitovech a právě téměř dva tisíce hrobů. Podle srpnové zprávy z ministerstva pro místní rozvoj se měly začít peníze na obnovu vyplácet už září. Jenže u proplácení oprav náhrobků se to určitě nestihne. „Zatím nejsou přesně dané podmínky, jak máme vůči ministerstvu vyúčtovávat hroby občanů. Se starostkou Hrušek jsme se domlouvali, že pro nás připravíme jednotná pravidla,“ uvedl starosta Moravské Nové Vsi Marek Košut.

Peníze na obnovu hřbitovů

* Poškozené hřbitovy: Hrušky, Moravská Nová Ves, Mikulčice
* Dotace ministerstva pro místní rozvoj na obnovu obecního a krajského majetku: mosty, lávky, kulturní domy nebo i hřbitovy, a to včetně bran, márnic, křížů, kaplí, kolumbárií, alejí i poničených náhrobků
* Výše státní pomoci: až 90 % výdajů (u hřbitovů se jedná o navýšení na 100 %)

Zatím tak pro případné žadatele nemají uspokojivou odpověď, než aby si zatím hroby nafotili před a po opravách a uschovali si doklady. Situace by se měla zlepšit od příštího měsíce. „Očekáváme, že prvního října budou výzvy oficiálně vypsány tak, aby bylo možné ihned žádat. Máme od ministerstva příslib, že hřbitovy budou součástí této výzvy,“ sdělil ve středu náměstek jihomoravského hejtmana Jan Zámečník, který se účastní jednání s resortem.

Jak potvrdil, mezi zatím jasně potvrzenými dotačními podmínkami je ta, aby pozemek pohřebiště vlastnila obec. Ta pak bude na základě zdokumentovaných požadavků od pozůstalých žádat stát o pokrytí nákladů na opravy hrobů. Jenže kvůli zmíněné podmínce by nemohla státní finanční pomoc přitéct do Mikulčic.

Zdejší hřbitov je totiž na pozemku římsko-katolické farnosti. Obec má prostory pohřebiště jen ve výpůjčce na dvacet let. Vedení radnice se tak snaží vyjednat směnu parcel s biskupstvím. „Dělám pro to maximum. Ve čtvrtek budeme s církví znovu jednat o pozemcích,“ řekl starosta Mikulčic Josef Dvořáček.

Jak doplnil na tamním posledním zastupitelstvu právník Pavel Jurečka, důležité bude vyřešit i otázku, kdo má žádat o proplacení oprav. Jestli to bude nájemce hrobového místa, či vlastník hrobového zařízení. „Bohužel rozšiřují se situace, kdy se jednotliví členové rodiny hádají, komu náhrobek patří,“ upozornil právník.

Podle mluvčího ministerstva pro místní rozvoj Viléma Frčka byla výzva zveřejněná 19. srpna včetně podmínek podpory na obnovu obecního a krajského majetku po živelní pohromě, v letošním roce tedy po tornádu na jižní Moravě. "Mezi uznatelné náklady mohou být zahrnuty i ty, které souvisí s obnovou hřbitovů či náhrobků, pokud obec prokáže vlastnictví hřbitova.

Dotace na obnovu náhrobků tak konkrétním osobám bude poskytnuta prostřednictvím obce, jakožto žadateli o dotaci," uvedl mluvčí.Příjem žádostí na tuto podporu, tedy nejen na hřbitovy, bude podle něj zahájen 1. října. "Celková finanční alokace, kterou máme po schválení Strategie obnovy území vládou a současně s navýšením finančních prostředků na tuto podporu, je 1,3 miliardy korun," dodal Frček.