Americká televizní moderátorka Mika Brzezinski, dcera známého poradce amerických prezidentů, odmítla číst jako hlavní a první bod zpravodajské relace informaci o dědičce hotelového impéria Paris Hiltonové a jejích malicherných tahanicích s policisty a soudci.

Redaktoři totiž zařadili zmíněný „hit“ jako hlavní zprávu dne před veškeré ostatní dění, což rozčilená moderátorka označila za pitomost, papír s textem vzápětí zkusila zapálit a když jí v tom kolegové zabránili, zmačkala jej, zahodila do koše a kopii potom prohnala skartovacím přístrojem.

Při představě, jak Jolana Voldánová zapaluje, mačká a zahazuje lejstra potištěná tlacháním o srovnatelných banalitách týkajících se Ondry, Terezky,Kájínka či Venduly, protože je nepovažuje za dostatečně závažné na zahájení Událostí, se asi stěží ubráníme smíchu. V naší seriózní středoevropské zemi by něco podobného patřilo mezi neomluvitelné výstřelky. Tímto způsobem dovedou vyvádět snad jen ti blázniví Američané! Jenže… ačkoliv nejsem a zřejmě nikdy nebudu členem Klubu ctitelů USA, v tomto případě s odsudkem váhám.

Co když výbuch vztekající se dámy nebyl ani tak náhlým pominutím smyslů, jako třeba pevným a statečným občanským postojem, gestem vzdoru proti zaužívané zvyklosti manipulovat s příjemci informací a odvádět jejich pozornost upřednostňováním nicotných bezvýznamností od témat vskutku podstatných a důležitých?

Zkusme položit na jednu misku pomyslných vah, měřící významnost sdělení, výše uvedené příběhy prchavého charakteru a na druhou například fakta o tom, že v Iráku navzdory rozsáhlým vojenským akcím proti teroristům právě v době jejich vrcholu přichází při jediném atentátu o život sto padesát lidí a že po roce vládnutí Topolánkova „reformního“, zadlužení odsuzujícího kabinetu se státní dluh prohloubil o další stovku miliard.

Co udělají misky vah, není potřeba hádat dvakrát a i když pochybnou praxi protežovat laciné senzace lze promíjet bulvárním deníkům, celoplošná média, ať komerční či veřejnoprávní, by vždy měla mít pro takové případy skartovačku. Ať si to Jolanka nebere osobně, ale při volbě „osobnosti obrazovky“ ve světovém TýTý může Mika s mým hlasem rozhodně počítat.