„Tato podpora funguje od roku 1999 a v minulosti se situace v některých okresech díky ní zlepšila natolik, že už další podporu nepotřebovaly. Týká se to hlavně pošumavských okresů,“ uvedl ministr pro místní rozvoj Rostislav Vondruška.

Hodonínsko v současné době splňuje kritéria stanovená pro období let 2007 až 2013, a spadá tak mezi jednu ze tří kategorií, podle kterých se regiony dělí na strukturálně postižené, hospodářsky slabé a regiony s vysoce nadprůměrnou nezaměstnaností. Díky vysoké míře nezaměstnanosti, počtu uchazečů na jedno volné místo, počtu podnikatelů na tisíc obyvatel, daňových příjmů na jednoho obyvatele a kupní síle obyvatel patří okres do druhé kategorie.

„Ministerstvo pro místní rozvoj je nyní připraveno vyčlenit v roce 2010 na podporu alespoň těch nejslabších regionů padesát milionů korun s tím, že při konečném schvalování rozpočtu Poslaneckou sněmovnou by tato částka mohla být navýšena o dvě stě milionů korun,“ uvádí zpráva ministerstva.

Peníze mohou regiony získat formou dotací na investiční přípravy ploch a objektů pro podnikání či na výstavbu, rekonstrukce či rozšíření obecní infrastruktury i na rozvoj cestovního ruchu. Podmínkou pro účast v programu je, aby podporovaný subjekt působil na vymezeném území.

V letech 2000 až 2005 šly na pomoc regionům dotace ve výši 3,5 miliardy korun. Za rok 2006 vláda rozdělila 686 milionů korun a v roce 2007 celkem 461 milionů. V následujících dvou letech byl program vzhledem k výraznému krácení rozpočtu ministerstva pro místní rozvoj pozastavený.

Do stejné kategorie jako Hodonín spadá z Jihomoravského kraje už jen Znojmo.