K zemi půjdou čtyři desítky stromů. Až do března bude proto zámecký park zavřený. V dubnu a květnu bude možné projít jen centrální cestou, nebo jít na procházku do bažantnice.

„Už v šedesátých letech 20. století odborníci konstatovali, že jírovcové aleje jsou přestárlé a měly by být nahrazeny. Od té doby už uplynulo téměř padesát let, za něž se situace významně zhoršila,“ uvedl kastelán zámku Evžen Boček.

Jírovce v zámeckých alejích už překročily svou životnost tak významně, že odborníci mluví o havarijním stavu. Posudek zpracovaný vloni soudním znalcem dokonce nařídil okamžité vykácení sedmatřiceti stromů, které bezprostředně ohrožují zdraví a životy návštěvníků.

Pokácené stromy téměř okamžitě nahradí nové. „Vysazené budou stromy osmnáct až dvacet let staré, s obvodem kmene kolem třiceti centimetrů a výškou až pět metrů a zapěstovanou korunou. V žádném případě tedy nebude návštěvník chodit kolem nějakých tenkých hůlek, ale hned vznikne jakási minialej,“ vysvětlil vedoucí zámeckého zahradnictví Roman Krajča.

Zásah do parku je nutný nejen kvůli bezpečnosti návštěvníků, ale také kvůli zachování symetričnosti areálu. Milotice jsou totiž unikátní svojí osovou symetricitou, kde výpadek jakéhokoliv prvku vede k výraznému narušení harmonie. Z těchto důvodů byla například už v 18. století zakázána tehdejším majitelům asanace vyhořelé jízdárny.

Akci je potřeba provést naráz. Postupné nahrazování stromů není možné, protože staré stromy nedovolí těm mladým vyrůst, což už odborníci zkoušeli s alejí u zámecké bažantnice.

Náklady prací přesáhnou čtyři miliony korun. Nejvíce bude stát výsadba.