Jeho svolání požaduje dvanáct opozičních zastupitelů. První z nich byli ze zastupitelského klubu Změny - Vítězslav Krabička a Ivo Knápek. „Hned pětadvacátého června, poté, co jsme objeli Bažantnici a Pánov, kde to byla hrůza a děs, jsme se domluvili na tom, že je ihned zapotřebí některé zbytečné městem plánované akce, jako jsou venkovní kluziště, grilovací místa a další, minimálně přesunout do příštího roku, každopádně s nimi letos nezačínat. Zásadní je totiž soustředit se na pomoc lidem, podnikatelům, městu,“ vysvětlil Krabička.

Pak začali se sháněním podpisů dalších zastupitelů pro mimořádné jednání. Kromě kvarteta Změny, se připojili i komunisté, Sdružení nestraníků pro Hodonín i část zastupitelů za ANO 2011. „Přáli jsme si, aby to bylo co nejdříve, žádost jsme podali tedy hned v pondělí. Zasažení občané totiž musí prosit o každou finanční podporu ze sbírek. Jako nejvyšší orgán města se chceme ptát na to, jaké kroky vedení v této kritické a krizové situaci pro lidi činí, jak bude pomáhat a jak připravuje opravy majetku. Právě na to se nás totiž ptá hodně lidí,“ řekl zastupitel a bývalý místostarosta.

To má být podle něj také tématem pro diskuzi na zastupitelstvu, jehož řádné jednání bylo plánované až na září. „Nikdo neplánuje nějaké odvolání. Je zájem sjednotit se a pomoct lidem, a uvolnit na to peníze z rozpočtu,“ doplnil Krabička. Za další zbytné akce označil letní bar na náměstí či přípravu ekocentra.

Přiletělo od Lužic

Ničivé tornádo do Hodonína přiletělo večer 24. června od Lužic. Za sebou zanechalo nejprve spoušť v lokalitě Kapřiska, kde postihlo například zahrádkářskou kolonii. Právě tam si živel vyžádal i lidskou oběť. Tornádo dále postupovalo přes les, následně poškodil domy v Hornické čtvrti, a pak i bytové domy v části Bažantnice. Tam byla zasažena také základní i střední škola, městské sportoviště či útulek pro psy.

Ničivý vír se pak hnal dál nedaleko silnice I/55, v Brněnské ulici zasáhl domy i benzínku. Dál postupoval ulicí Na Pískách, kde způsobil jak škody na rodinných domech, tak zpustošil domov pro důchodce S-centrum.

Poté, co tornádo překonalo státní silnici I/55, tak zamířilo na Pánov, kde nezůstal bez újmy jediný dům a i tady zahynuli či vážně se zranili lidé. Po devastaci tamní hájenky pak tornádo způsobilo polom v lesích a to, jak v katastru Hodonína, tak následně i Ratíškovic.