„Tento systém byl při svém zrodu velmi diskutovaný a zprvu se zdálo, že vůbec nebude mít šanci na úspěch,“ uvedla po získání ocenění starostka Hodonína Milana Grauová. Systém grantových poukázek funguje přitom v Hodoníně už druhým rokem.

Důvod zavedení byl jediný – přidělování peněz do neziskových organizací se podle šéfa odboru ekonomiky Mariána Maňáka ukázalo jako problematické. Proto Město Hodonín hledalo transparentnější a „spravedlivější“ způsob.

„Systém spočívá v tom, že si grantové poukázky vyzvedávají na městském úřadě rodiče dětí, které navštěvují nějaký sportovní oddíl. Následně je pak odevzdávají do sportovních organizací,“ přiblížil oceněný systém Maňák z radnice. Organizace poté tyto poukázky odevzdají zpět na městský úřad. Ten pak podle celkového počtu odevzdaných poukázek stanoví částku na jednu poukázku. „Předem je stanovena celková částka určená na podporu sportovních organizací,“ řekl Maňák. Podle počtu odevzdaných poukázek pak jednotlivé organizace získají od města konkrétní částku na svůj provoz.