Tento týden to sdělil Hodonínskému deníku s tím, že se ale řídí zákony. „Upozornili jsme Báňský úřad také na nové skutečnosti, kterými by se měl úřad nejenom s ohledem na změnu klimatu a přetrvávající sucho zabývat. Očekávám tedy, ze Báňský úřad v tomto duchu posoudí všechny podklady, které mu byly všemi účastníky řízení doručeny, a učiní samostatné a nezávislé rozhodnutí,“ napsal Brabec.

Báňský úřad se nyní zabývá stanovením dobývacího prostoru pro plánovanou těžbu štěrkopísku blízko zdroje pitné vody pro velkou část hodonínského okresu. Ministr a zároveň místopředseda vlády upozornil na několik problematických okolností v průběhu kauzy. „Nejsem si jist, zda občané vědí, že klíč k povolení těžby leží především na městu Uherský Ostroh. To vlastnilo pozemky, na kterých je plánováno těžit. Pokud město předmětné pozemky neprodá, k těžbě nikdy nemůže na základě horního zákona dojít,“ uvedl Brabec.

Podle něj se ale radnice rozhodla jinak. „Bohužel, v minulosti již obec část svých pozemků těžaři prodala a teď protestuje, že tam chce těžit,“ doplnil šéf resortu životního prostředí.