„Knihovna v Miloticích slouží jako komunitní centrum v obci, které využívají všechny zájmové skupiny, a aktivně spolupracuje s obcí," stálo v odůvodnění ocenění pro Milotice.

Společenským a kulturním centrem se stala i Místní knihovna v Čejči. Kraj ocenil, že se tam díky příjemnému prostředí a aktivitám knihovnice scházejí lidé. Knihovny obdržely diplom, věcnou a finanční odměnu.