Podle starosty Veselí nad Moravou Miloše Kozumplíka dělníci v těchto dnech dokončují poslední vnitřní úpravy, jako jsou podlahy, obklady či malba. „Poté přijde na řadu vnitřní vybavení, především pro expozice, které v prostorách dvora budou. Kromě regálů, skříní či nasvícení se počítá i s počítačovou a prezentační technikou typu plátna a projektoru," vyjmenoval Kozumplík. Jak doplnil, finišuje se i s venkovními úpravami. Město nyní předpokládá, že téměř dvouleté práce skončí v listopadu. „Oficiální otevření máme naplánováno, na druhého prosince, kdy je první neděle adventní. Využijeme této příležitosti a první akcí tam bude adventní koncert," sdělil starosta.

O opravu chátrající budovy panského dvora usilovala veselská radnice několik let. Nově má lidem nabídnou turistické centrum Veselska, ukázku tradic regionu i plavební turistiky. „Ve spodní části objektu počítáme s umístěním expozice s ukázkami tradic Slovácka. Kromě prezentace krojů budou vystavené například i kraslice a výrobky, které jsou s naším regionem spojené, ale i pochutiny zdejší kuchyně," uvedl za Veselské kulturní centrum, které bude nad budovou dozorovat Ivo Juřena.

V horní části objektu pak bude kromě expozice Baťova kanálu, informačního centra a prostor galerie i velký koncertní a malý sál. Ty se budou využívat především k reprezentačním účelům.

Město totiž získalo na opravu dotaci, která ho zavazuje k tomu, že opravený areál nesmí sloužit komerčním účelům. „V sálech budeme dělat různé koncerty, představení a společenské akce. Využijeme jej například k uvítání delegací při závodu historických kol, který se ve Veselí uskuteční koncem května příštího roku," sdělil ředitel Veselského kulturního centra Michal Blažíček s tím, že sály se budou využívat i k různým besedám a přednáškám.

„Místo může fungovat i pro organizace, které ve Veselí působí a aktivně se na kulturním životě města podílejí. Pokud budou chtít udělat akci ve větším, nebo v takovém rozsahu, které nejsou schopné naplnit, mohou toho využít" dodal Blažíček.

Dva nové sály však neznamenají uzavření jiných prostor. Například „foajé" veselského kina zůstane otevřené i nadále. „Každý z těchto prostor nabízí posluchačům i vystupujícím jiné zázemí, takže všechna místa budeme využívat právě pro to, co v nich bude nejvhodnější uspořádat," doplnil Juřena.

Přesné datum postavení panského dvoru není známé. Podle vedoucího Městského muzea Veselí Petra Futáka se ale o jeho existenci ví od roku 1655. Iniciátorkou výstavby byla Judita, vdova po uherském šlechtici Imrichu Balassovi z Ďarmot. „V roce 1646 ve smlouvě o prodeji veselského panství Janu hraběti z Rottálu pro sebe vymínila třetinu veselského zámku, dále pozemky o rozsahu pětasedmdesát měřic výsevku na pšenici, padesát měřic na jař, louky na šestnáct vozů sena a také místo na Předměstí k výstavbě dvora se zahradou," uvedl Futák. Dvůr byl v roce 1732 vystavěn do čtyř úhlů a tří traktů, měl celkem čtyři mlatevny, byl obklopený zdí a nedaleko něj ležel i panský hostinec. „Dvorské stáje mohly pojmout sto osmdesát kusů skotu a patnáct set ovcí," uzavřel Futák.