„Chtěli jsme vytvořit příjemné bydlení v centru a zeleni, proto jsme se hodně věnovali práci s terénem a zelení. Velký důraz je kladený na individualitu v celém areálu, kde nebude jenom bydlení, ale také občanská vybavenost a služby. Zachováváme pivovar, který by se měl zrekonstruovat a potom by měl fungovat jako nějaké kulturní centrum, kde by mohla být městská galerie, přednáškový a výstavní sál,“ uvedl za vítěze ze SENAA architekti, kyjovský rodák Václav Navrátil.

Při revitalizaci výrobního areálu mlékárny a pivovaru porota kladně hodnotila například vyšší bytový dům v pozici nárožní dominanty či jasné vymezení prostoru náměstí. „Při posuzování hospodárnosti řešení byly brány v potaz současné standardy bydlení v souvislostech s veřejným a soukromým prostorem, výškou objektů, množstvím a velikostí bytů, jejich orientací a možnostmi parkování, návrh je ekonomicky přiměřený. Míra realizovatelnosti je nejvyšší ze všech předložených prací, odpovídá i navržené etapizaci, která umožňuje postupnou zástavbu jednotlivých částí území souvisle i samostatně,“ stojí v hodnocení poroty.

Novinkou pro tuto část Kyjova by podle návrhu mělo být i nové náměstí. „Mělo by sloužit jak na pořádání kulturních akcí, pro které by se tady mohlo postavit pódium s mobilním lavičkami, tak na fungování v běžném životě,“ přiblížil architekt.

Práce na dokončení demolice v areálu bývalé mlékárny v Kyjově, snímek z 21. února 2022.
Demolice mlékárny v Kyjově po dlouhé přestávce finišuje. Podívejte se

Nejen kolem něj je v návrhu k vidění poměrně dost zeleně. „Všechny střechy jsou zelené s extenzivní zelení, v parteru je vysázené velké množství stromů, zeleně, záhonů. Většina povrchů jsou navržené tak, aby vsakovaly dešťovou vodu a ta tak neodtékala do kanalizace. Jde tady o ekologický způsob prací s koloběhem vody,“ doplnil Navrátil.

Vítěz podle místostarosty a člena poroty Daniela Čmelíka získává kromě ocenění a finanční odměny i doporučení jako partner pro vypracování územní studie, na níž by mohl už koncem tohoto roku začít pracovat. „Město bude zatím jednat o podmínkách družstevní výstavby. Počítáme tady s moderním bydlením, které by mělo být také dostupnější mladé rodiny,“ upozornil Čmelík s tím, že v první a druhé etapě výstavby tak mohlo vzniknout celkem 120 až 130 byty. Kromě nich upozornil také na vytvoření komerčních prostorů. Co se týká pivovaru, tak u něj počítá také s využitím pro kavárnu, vinárnu a restauraci.

Na druhém místě se v architektonické soutěži umístil architekt Tomáš Havlíček, autor návrhů řady oceňovaných staveb. Například spolkového domu a přístavby základní školy v Ratíškovicích, či návrhu budoucí podoby kulturního domu v Rohatci. Na třetí pozici skončil v projektové architektonicko-urbanistické soutěži návrh Vladislava Králíčka.

V areálu mlékárny by do doby nové výstavby mělo podle místostarosty do několika dnů vzniknout prozatímní parkoviště. To by sloužilo pro potřeby úřadů, a to práce, finančního a městského tak, aby se uvolnila parkovací místa v centru.