Obec odvezla kontejner, aby jej nechala opravit. Obyvatelé to bez něj však nevydrželi a odpad začali dávat do nádoby na bioodpad. Pracovníci obce pak museli nevhodné kusy vydělávat. „Aby se netvořily černé skládky, tak jsme pořídili kontejner na velkoobjemový odpad," popsala syrovínská starostka Zdenka Austová.

To však obtíže zcela nevyřešilo. Stalo se například, že někdo vyklízel dům. Místo toho, aby si objednal vlastní kontejner nebo zajel na blízkou těmickou skládku, tak věci dovezl k obecnímu kontejneru. „Také se tam objevuje mnoho pytlů s polystyrenem a sádrokartonové odřezky. Je jasné, že to tam nedávají obyvatelé, ale nějaký živnostník," sdělila Austová. Ke kontejnerům se jeden člověk snažil odložit i nebezpečné eternitové zbytky, to se však obci podařilo podchytit.

4 000korun mohou dosáhnout náklady na vyvezení kontejneru na velkoobjemový odpad.

Vedení Syrovína si proto nechalo zpracovat cenovou nabídku na kamerový systém. Uvažuje i o oplocení kontejnerového hnízda. „Je to opravdu neúnosné. Velkoobjemový kontejner je za týden naplněný. Jeho vyvezení stojí až čtyři tisíce korun," zmínila Austová. Apeluje na místní, aby si uvědomili, že podobné činy stojí peníze, které pak jinde chybí. Obec navíc už o jeden kontejner přišla. Někdo jej ukradl. Na jeho přemístění je přitom potřeba nákladního auta. Kamerový systém chtějí Syrovínští dořešit až na jaro. Potřebují vybrat správné místo, navíc počkat na nový rozpočet. „Musíme zjistit, co je pro nás v obci důležitější. Kamerový systém vyjde až na čtyřicet tisíc korun," upřesnila Austová.

Problémy podobného rázu už letos řešili i v Miloticích. „Na dvou kontejnerových hnízdech se nám tvořily skládky. Většinou to byl odpad, který se nevešel do nádob. Ke tříděnému odpadu ale pravděpodobně přijela i dodávka a vyložila komunální odpad," řekl milotický místostarosta Pavel Polášek. Doplnil, že sběrný dvůr je přitom nedaleko.

U kontejnerových hnízd se proto objevily cedule. Vedení obce začalo lidi upozorňovat a Polášek téma nastínil i v obecním zpravodaji. „Je to zatím krátká doba, ale už tyto problémy nemáme," zhodnotil první měsíc a půl Polášek.

Podobné problémy jako v Syrovíně a Miloticích jsou běžné i jinde. „Často to ale není zlou vůli lidí. Prostě si neuvědomí, že se to tak nemá dělat. Je potřeba jim to vysvětlit," řekl vedoucí ekologické poradny ekologického institutu Veronica Petr Ledvina. Pokuta za černou skládku, což je v podstatě i odpad kolem kontejnerů, může dosáhnout až padesáti tisíc korun, pro právnickou osobu až tří set.