Místo koupaliště vznikne biotop. Tak rozhodl Kyjov o osudu nevyhovující plovárny v Bohuslavicích. Moderní a ekologické řešení se tamní radnici vyplatí.

„Pokud bychom se bavili o rekonstrukci koupaliště, tak se pohybujeme v částkách nad deset milionů korun. Vybudováním biotopu se budeme pohybovat minimálně na třetinové částce,“ řekl místostarosta Kyjova Antonín Kuchař. Ten zároveň doplnil, že město Kyjov má již vypracovanou studii.

„Ta potvrdila, že koupací biotop je v Bohuslavicích vhodný a lze ho tam umístit, a to včetně soustavy dvou dalších nádrží. V současné době zpracováváme projektovou dokumentaci,“ dodal Kuchař.

S tím, že je přírodní veřejné koupaliště pro Bohuslavice vhodné, souhlasí i kyjovský starosta František Lukl. „Myslím si, že Bohuslavice jsou ekologickým klenotem Kyjova, a myslím si, že právě do této lokality se hodí něco, co má přírodě blíž než opravdové koupaliště,“ vyjádřil se Lukl.

Přírodní biotop většinou vzniká na malých koupalištích, která jsou nevyhovující. Biotop má výrazně nižší pořizovací náklady a dělí se na dvě zóny. „První je zóna koupací a potom takzvaná zóna čistící. V té se voda, před odtokem do bazénu, pročistí pomocí rostlin a díky nízké hladině i prohřeje,“ vysvětlila vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální Jaroslava Švarcová.

Kyjov není první obcí, která přírodního koupání využívá. „Částečně jsme se inspirovali Kovalovicemi, které už biotop používají. Zkontaktovali jsme se s představiteli Kovalovic a získávali jsme od nich nějaké informace,“ nastínil Kuchař.

Bohuslavičtí by se přírodního koupaliště mohli dočkat už v příštím roce. „Byli bychom rádi, kdybychom to postavili tak, aby příští rok nová koupací sezóna zastihla biotop připravený na koupání,“ zamyslel se místostarosta Kuchař.

„Určitě tam bude nějaká organizace, to znamená, že tam bude někdo, kdo bude provozovat občerstvení, bude tam asi i někdo, kdo se o místo bude starat,“ doplnil informace starosta Lukl.

Ten také dodal, že přírodní veřejné koupaliště bude otevřeno bez přísného dozoru a město za něj nebude vybírat vstupné.
„Nicméně to bude přírodní biotop, to znamená, že stejně jako se v Miloticích koupou lidé na rybníku, bude i koupání v biotopu na vlastní nebezpečí,“ uzavřel Lukl.