„Cílem této akce bylo zpropagovat volby do Evropského parlamentu. Česko patří totiž k zemím s nejnižší volební účastí do tohoto zastupitelského sboru. Snažíme se tady mladým lidem právě zprostředkovat jeho činnost a motivovat zájem o něj," řekl Petr Jurčík z Mladých křesťanských demokratů, kteří jsou partnerem evropského programu Mládež v akci.

Víkendového setkání, které bylo součastí tohoto programu, se zúčastnilo více než padesát mladých lidí od patnácti do třiceti let z celé republiky. „Byli tady jak ti, kteří se angažují v politice, i ti, již na ni nemají žádnou vazbu. Pro ty je tato akce takovým osvěžením," uvedl Jurčík.

Největší zájem byl o parlamentní situace, při nichž byli mladí rozlosovaní do jednotlivých frakcí parlamentu, kde měli zastávat jejich názor na práva Romů. „Probírali jsme tady ale i problematiku sociálně vyloučených. Důraz se snažíme klást na místní podmínky," podotkl Jurčík. Projekt podpořila i Česká národní agentura Mládež, kterou řídí ministerstvo školství. „Jde i o setkání mladých s lidmi s rozhodovacími pravomocemi a o to, aby se začal dialog mezi nimi," uvedla Petra Vymětalíková z agentury Mládež.

Jedním z účastníků debaty byl i Martin Čížek z Dolních Bojanovic. „Nejvíc se mi líbila simulace, která vlastně ukazuje, jak to v Evropském parlamentu chodí. Navíc rád poznávám názory ostatních lidí," dodal Čížek.