Jedinečnost osobnosti, o které ví podrobnosti i v blízkém okolí obce jen několik desítek lidí, si uvědomil Petr Něnička, který ve Vlkoši provozuje Military muzeum. Karlu Macháčkovi připravuje expozici. Bývalý studentský vůdce z dob nacistické okupace by v neděli 11. ledna oslavil třiadevadesáté narozeniny.

„Pro mě se zapsal hlavně třemi činy. Aktivitami pro vyhlášení Dne studentstva a tím, že on osobně vyjednal v anglickém exilu spoustě mladých lidí dostudování medicíny poté, co nacisté u nás zavřeli vysoké školy. Jeho zásluhou je hlavně také to, že ve Vlkoši nyní máme pamětní desku generála Ingra,“ uvedl Petr Něnička.

Vyhlášení 17. listopadu Dnem studentstva v podstatě zařídila aktivita pětičlenného výboru Ústředního svazu čs. studenstva v zahraniční armádě a letectvu. Karel Macháček byl jeho místopředsedou. Výbor získal v Anglii nejprve podporu BBC, poté i britských studentských organizací. Podařilo se mu vyjednat i souhlas čtrnácti představitelů spojených národů. Výsledkem byl ceremoniál vyhlášení 16. 11. 1941 v lon­dýnském sále v Caxton Hall. Den studentstva později převzalo mnoho států celého světa.

Osobní Macháčkovou zásluhou bylo pak dostudování celkem třiačtyřiceti mediků, které zastihlo zavření vysokých škol nacisty v posledním ročníku studia a ocitli se v anglickém exilu. Jejich přijetí na britské univerzity domluvil s pomocí předsedy exilové vlády Edvarda Beneše. Karel Macháček osobně dostudoval v Oxfordu v roce 1943.

Před nacisty se mu podařilo uniknout poté, co se dozvěděl, že okupanti zatkli vedoucí představitele studentů v Praze a devět z nich popravili. On pár dní poté jako nejvýše postavený student v Brně při běsnění fašistů na Kounicově koleji unikl jen o vlásek. Vydařil se mu pak riskantní útěk přes Slovensko, Bal­kán, Libanon do Francie. Odtud se pak už jako voják s československými dobrovolníky dostal do Anglie. Tam se po válce oženil a usadil. Svůj život popsal v knize Escape to England (Útěk do Anglie), která se dostala do většiny britských veřejných knihoven a v roce 2003 se dočkala i českého vydání.

Mnohokrát se po sametové revoluci vrátil do republiky i do Vlkoše. Od představitelů státu obdržel několik vyznamenání. „Pět medailí se mi podařilo získat z Anglie od jeho syna Jima. Budou součástí expozice,“ pochlubil se vlkošský muzejník. K vidění bude i fotka Macháčka s Janem Masarykem, kterou mu politik osobně podepsal, Macháčkův odznak medika či mnoho fotografií, které muzeu věnovala jeho sestra Vlasta.

Expozice bude během příštích dnů dokončena a připravena pro návštěvníky. Na ty čeká i další novinka muzea. Část stálé expozice byla nahrazena výstavou protektorátních známek a tiskovin.