Kalendář sice stojí v obyčejném prodeji sto korun, jenže místní vědí, že jej dostanou i zdarma, a to na sběrném dvoře. „Směňuje se za nepotřebný elektrospotřebič, tedy ledničku, pračku, rádio, počítač či mobil. Většina kalendářů je tak už rozdaná,“ přiblížil místostarosta Radim Šťastný.

Kromě tohoto ekologického rozměru cílí Ratíškovičtí pravidelně na historickou tématiku. Letos je jí příběh svatby. „Kalendář je poskládaný tak, že archivními fotografiemi zdokumentuje celý svatební rituál. Od prosby o odpuštění a požehnání rodičů, přes průvod, svátost manželskou až po vození peřin,“ popsal místostarosta a sociolog s tím, že snímky mají i významový přesah.

Přibližují tak podobu dědiny, jizby či svatebního rituálu. „Černobílé fotografie tak vypráví příběh tradiční svatby našich předků se zvyky, z nichž v dnešní době zbývají již jen střípky,“ podotkl Šťastný.

Tento nástěnný kalendář zaujal i výtvarníka Jiřího Hiršla ze sousedního Hodonína. „Určitě je zajímavý, a to nejen ekologickou myšlenkou, ale také provedením grafiky, která dává vyniknout historickým fotografiím,“ zhodnotil Hiršl.