Půjde přitom o stavbu, která se stane skutečnou dominantou obce. „Přiznám se, že jsem měl původně v plánu něco tradičnějšího. Olomoucká arcidiecéze s tím ale nesouhlasila, že by to byl krok o několik desetiletí zpět," uvedl Josef Kouřil k tomu, že má vzniknout stavba velmi moderního designu. Názor arcidiecéze byl podle něj takový, že každé době odpovídá jiná architektura.

„Sám jsem byl překvapen. Nakonec jsme vybrali to, co jsme vybrali," dodal mecenáš, který má i po letech strávených mimo vesnici k Bukovanům pevný vztah. Ráz obce změnil už jednou – když postavil na kopci u vesnice repliku větrného mlýna. Tentokrát ale chtěl, aby se obyvatelé Bukovan podíleli i finančně.

Aby ale přípravu zbytečně nebrzdila veřejná sbírka, investorem je totiž vzniklé sdružení Bukovanská kaple, rozhodl se rozdělit účast na placení jednoduše. Jeho rodina zaplatí kompletně stavbu, lidé z vesnice či okolí pak zaplatí po jejím dokončení interiér. Ten bude tak zdobný a rozsáhlý, kolik bude odpovídat vybraným penězům. Kouřil se domnívá, že deset milionů bude na postavení kaple stačit. Jak zmínil on i lidé z vesnice, sbírka by měla přinést alespoň milion korun, aby výbava svatostánku byla odpovídající.

Vzniklé sdružení se bude také o kapli starat. Jak ale uvedla starostka Jana Šimečková, obec účast na údržbě nakonec také nemine. Jen výdaje za elektřinu, plyn či vodu půjdou minimálně do desetitisíců korun ročně. „Zatím jsme to sice podrobně neřešili. Je ale zřejmé, že peníze místních časem stačit nebudou," uvedla starostka.

Pokusů o uskutečnění podobné stavby bylo v Bukovanech dříve už několik. Vždy ale zůstalo jen u myšlenky, kterou se nepodařilo uskutečnit. Ve vesnici je tak pouze malá kaplička, do které se žádní lidé nevejdou. Při vybraných příležitostech se u ní pořádají mše, vánoční besídky či živý betlém.

Do budoucí nové kaple ve středu obce se přitom podle odhadů vejde více než sto lidí. Nebude přitom sloužit jen náboženským účelům. Podle představ mecenáše půjde o víceúčelový objekt. Budou v něm například koncerty či výstavy pro místní i pro turisty z mlýna. „Typ podobných akcí samozřejmě bude muset odpovídat místu. Bude to chtít velký cit," řekl Kouřil. Ten by rád viděl ve svatostánku hlavně hodně koncertů.