A děti i dospělí se kochají. Chválí, ukazují na malé i velké opeřence a čtou si naučné tabule, na kterých se o zvířatech dozvídají podrobnější informace. „Tati podívej, to je ledňáček, ten je velký," zní z úst malého chlapce. Ledňák modrokřídlý, kterého si hoch v záři slunce prohlíží, žije běžně na severu Austrálie a Nové Guineji.

Od letošního jara jej mohou vidět i návštěvníci Zoo Hodonín. Patří mezi nové obyvatele ptačího pavilonu. Hodonínská ZOO ho získala od soukromého chovatele. „Budeme se snažit doplnit tento druh o pár dalších jedinců, kteří by vytvořili skupinu. Jejich přirozeností ve volné přírodě totiž je, že se sdružují do skupin nebo malých hejn, které tvoří jedno pohlaví. Rádi bychom toho dosáhli i v našem pavilonu," říká ředitel ZOO Hodonín Martin Krug a dodává, že kromě ledňáka modrokřídlého expozici obohatily ještě dva nové druhy. Jsou jimi arasarri rudokostřecový a arasarri hnědouchý. Barevné fešáky žádná další ZOO v České republice nechová.

Opustit voliéry měli původně i zoborožci a eklektusové, kteří však nakonec v ZOO zůstali, přesunuli se však do jiné části pavilonu. Ubylo také papoušků ara. "Z původních čtyř druhů zde máme jenom jeden, a to ara kaninda, který je ale vzácnější," dodává Krug a vysvětluje, že výměny ptačích druhů jsou běžné.

Fungují buď mezi zoologickými zahradami u nás, nebo prostřednictvím Evropské asociace zoologických zahrad. „Ta nám jednak zabezpečuje tato zvířata tak, abychom se dostali ke kvalitním, chovným jedincům a naopak, mláďata, která se u nás vychovají, vypěstují se dostávají do těchto evropských programů. To vše se děje bez finančních toků, to znamená že přesuny jsou formou daru. Samozřejmě ale spolupracujeme i se soukromníky, bez kterých bychom se především u těch ptačích druhů asi těžko obešli," popisuje praxi Krug.

V hodonínské ZOO žije kolem padesáti druhů ptáků, celkem je jich v areálu kolem čtyř set kusů. O některých se především děti dozvídají mnohem víc. Třeba o plameňácích. Díky šikovně položeným otázkám v jedné ze soutěží se návštěvníci dozvídají například to, proč mají plameňáci růžové peří. „No, Adélko, je to kvůli vhodné potravě, dostatku slunce nebo slané vodě, kterou pijí?" ptá se na správnou odpověď maminka osmileté dívky.

A Adélčiny oči běhají po řádcích panelu, kde jsou vždy jednotlivé druhy popsané. Právě tam se dozvídá, že růžové peří mají plameňáci díky karotenům, které přijímají s potravou. „Takže je to písmenko A," směje se holčička a pouští se do kroužkování správné odpovědi. Ještě si prohlédne růžové hejno a rozbíhá se k dalšímu úkolu.

 

Pavilon ptactva zavřela na rok rekonstrukce. „Oprava se dotkla jeho vnitřní části. Návštěvníci uvidí šest zcela nově opravených expozic. Ty původní už byly zastaralé a nevyhovovaly modernímu chovu. Byly v nich původní obklady, které nahradila umělá skála i květiny. Dřívější skla, do kterých ptáci často naráželi, takže dlouhodobě představovaly problém, vyměnily nerezové sítě," vyjmenovává, co vše rekonstrukce změnila, mluvčí hodonínské ZOO Marie Blahová.

ZUZANA ČERNÁ