V knihovně se sešlo více než sto padesát výkresů. Program pokračoval nafukováním balónků u radnice a její prohlídkou. Ve škole budou mít modrý celý týden, což se projeví třeba i na jídle uvařeném z modrých ingrediencí. Autismus je vrozená porucha mentálních funkcí. Autista špatně chápe, co vidí, slyší či prožívá. Má problémy hlavně v komunikaci a sociální oblasti.