Přesto arboretisté upozorňují na to, že při poškození stromů hrálo pravděpodobně velmi důležitou roli podloží. „Většina zasažené oblasti leží na píscích. Proto se velká část stromů vyvrátila. Překvapivě se tento vzorec selhání projevil i u druhů, které jsou obecně známé velmi stabilním typem kořenového systému, jako jsou duby či borovice,“ přiblížil Jaroslav Kolařík z brněnské společnosti Safe Trees s tím, že v Česku je poškození tak silným větrným náporem zcela novou událostí. Z prozatímních zjištění podle odborníků ale nevyplývá jednoznačná souvislost mezi rozsahem poškození a druhem stromu.

Dokonce ani s jeho velikostí. „V cestě tornáda byly zničené jak dospělé stromy, tak i dokonce nově provedené výsadby. Paradoxně velké stromy byly schopné v některých případech přežít proto, že odhodily svou korunu a mohou tak přežít, pokud se jim podaří dostatečně rychle zregenerovat svůj listový aparát,“ uvedl Kolařík.

Jeho organizace je s Českým svazem ochránců přírody, Arboristickou akademií a Nadací Partnerství součástí iniciativy arboHELP. Ta chce co nejrychleji prozkoumat, zjistit rozsah poškození, následně určit a provést nutné ošetření stromů. „Dřeviny mohou být vážně poškozené, aniž je to na první pohled vidět. Představují tak druhotné nebezpeční pro své okolí,“ sdělil arborista Jan Forejt.

U řady stromů tak budou zapotřebí stabilizační řezy a bezpečnostní vazby. Někdy bude nevyhnutelné i kácení. Následně má přijít na pořad dne na podzim a na jaře nová výsadba stromů. „Aby region nepřipomínal Saharu, a naopak byl do budoucna odolnější k projevům klimatické krize, jako jsou sucho, eroze nebo přívalové deště a záplavy,“ uvedl Petr Kazda, ředitel Nadace Partnerství.

Ta zřídila i veřejnou sbírku na obnovu krajiny na jižní Moravě. Peníze z ní mají krýt rostliny na výsadbu či ošetření poškozených stromů.

Tornádo v zeleni

Odhady škod na zeleni mimo les: desítky až stovky milionů korun
Riziko: vážně poškozené stromy mohou ohrožovat kolemjdoucí
Prvotní poškození: velká část stromů se vyvrátila; doposud ale nebyly odborníkům známé mechanismy, jakým tornádo na stromy ve střední Evropě působí
Nová výsadba: podzim a jaro
Škody u státních lesů: vítr nalomil, zlomil nebo vyvrátil na 120 hektarech asi 28 tisíc stromů